Amata Biên Hòa Đồng Nai

Cổng lùa tự động, công trình Amata, Biên Hòa, Đồng Nai.