Công trình KCN Vsip 2, BD

Cửa cổng xếp- công trình KCN Vsip 2, BD